Vloga za izdajo mnenja k gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE