SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA Š-42 V K.O. ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

6. 4. 2020 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 1053
06.04.2020
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
430-126/2019-410
06.04.2020
Andreja Molinari Fekonja
andreja.molinari@sentilj.si
02 650 62 17
Več informacij:
Klikni tukaj za prikaz prilog