SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA Š-42 V K.O. ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

06.04.2020 Ines J. 131
Več informacij:
Klikni tukaj za prikaz prilog