Sklep o podelitvi občinskih priznanj

Pravna podlaga