Vloga za izdajo kopije izseka prostorskih aktov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov