Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Opis postopka