Predlogi splošnih aktov

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Šentilj / datum objave: 13. 02. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šentilj / datum objave: 21. 03. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor / datum objave: 06. 04. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog Pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Sladki Vrh, telovadnice pri podružnični osnovni šoli Velka in telovadnice pri Osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj ter večnamenske športne dvorane Šentilj / datum objave: 18. 04. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Odlok o sofinanciranju stroškov prevoza za starejše občane Občine Šentilj / datum objave: 08. 06. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj / datum objave: 09. 06. 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog