Zahteva za izdajo mnenja za nezahtevne objekte

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka