Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka