Napoved ali sprememba podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije