Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka