Pripomba na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča