Zahteva za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu

Organizacijska enota

Opis postopka