Zahteva za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Organizacijska enota

Opis postopka