Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica Maja Krsnik
  • namestnik predsednice Štefan Jambrošič
  • članica Alja Plošnik
  • član Jan Bauman
  • član Karl Meier
  • namestnik člana Igor Marinič
  • namestnica člana Mihaela Habjanič
  • namestnik člana Gregor Fras