Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2006

Pravna podlaga