e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor
Vloga za pridobitev potrdila o statusu zemljišča
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za pridobitev lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za priklop na javni vodovod
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o spreminjanju parcelne meje
Taksa: Brezplačno
Pripomba na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo kopije izseka prostorskih aktov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 25,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 40,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Napoved ali sprememba podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ
Taksa: Brezplačno
Vloga za 5-letno oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Evidenčni list plazov
Taksa: Brezplačno
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Taksa: Brezplačno
Družbene dejavnosti
Socialne dejavnosti
Splošne vloge
Varstvo osebnih podatkov