Komisija za požarno varnost in civilno zaščito

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Vladimir Maher, mag.
  • namestnica predsednika, Andreja Ferk
  • Kristijan Kvas
  • Igor Marinič
  • Milan Kojc