Uredniški odbor GLASILA občine Šentilj

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • odgovorna urednica, Andreja Ploj
  • Nika Vajnhandl
  • Suzana Grobelšek
  • Tina Trnjar Jambrošič
  • Stanislav Vrtin
  • Danica Ferk
  • Darja Farasin