ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA, GLAVNI NAMENI IN CILJI GLASILA