PRORAČUN ZA LETO 2023 IN LETO 2024 V JAVNI RAZPRAVI

7. 2. 2023 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 665