Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA