Zahtevek posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, prenos, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA