Napoved ali sprememba podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE