Vloga za izdajo soglasja za priklop na javni vodovod

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE