Zahtevek za povrnitev stroškov nakupa mlečnih preparatov za otroke z alergijo v Občini Šentilj

Oddaja zahtevka
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE