PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ - PONOVITEV

09.11.2020 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 83