JAVNO NAROČILO »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA ŠENTILJ«

18. 8. 2021 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 141
18.08.2021
Javna naročila
17.09.2021 do 10:00
18.08.2021
JN005653/2021-B01
Povezava
6101-0002/2021
18.08.2021
Andrej Drajzibner
andrej.drajzibner@sentilj.si
026506223