JAVNO NAROČILO: IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI ŠENTILJ ZA ZIMSKO SEZONO 2021/2022

12. 10. 2021 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 24
12.10.2021
Javna naročila
20.10.2021 do 10:00
11.10.2021
JN006965/2021-W01
Povezava
430-170/20201-409/3
11.10.2021
Andrej Drajzibner
andrej.drajzibner@sentilj.si
026506200