Domov Organi občine Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta

7. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 26.09.2019 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 2
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 3
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 4
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 5
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 6
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 7
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 10
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 11
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 12
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 13
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Šenilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Obvezna razlaga 66. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Šentilj, d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 15.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2019
Začetek veljavnosti: 02.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)