Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem