Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

Predpisi, na katere predpis vpliva