Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2015

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva