Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem