Statut občine Šentilj 6/1995

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva