Sprememba statuta Občine Šentilj

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva