Statut občine Šentilj 15/1999

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva