Spremembe in dopolnitve Statuta občine Šentilj 2/1996

Predpisi, na katere predpis vpliva