Spremembe in dopolnitve Statuta občine Šentilj 18/1998

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva